Category: Stories in Samoan

The Creation Story | O le Amataga o le Lalolagi

I le amataga, na faia e le Atua le lagi ma le lalolagi. In the beginning, God made the heaven and the earth. Na pogisā le lalolagi ma ua gaogao, peitai, na fetalai mai le Atua, “Ia malamalama.” The earth was dark and empty, but then God said, “Let there be light.” Ona malamalama ai lea. And there was light. Read more of the Bible’s Creation Story told in Samoan with audio and English translations.

Read More

Pin It on Pinterest